Olika storlekar/0lika pris
tavlorna finns att skåda hos 
Falkenbergs Sparbank